Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TableResultSegment Class

Updated: May 15, 2014

Represents a segment of CloudTable results, with continuation information for pagination scenarios.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public sealed class TableResultSegment : IEnumerable<CloudTable>, IEnumerable

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.TableResultSegment

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Weergeven:
© 2014 Microsoft