Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
0 van 1 hebben dit beoordeeld als nuttig - Dit onderwerp beoordelen

TableOperation.InsertOrMerge Method

Updated: September 11, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Creates a new table operation that inserts the given entity into a table if the entity does not exist; if the entity does exist then its contents are merged with the provided entity.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)
'Gebruik
Dim entity As ITableEntity
Dim returnValue As TableOperation

returnValue = TableOperation.InsertOrMerge(entity)
'Declaratie
Public Shared Function InsertOrMerge ( _
	entity As ITableEntity _
) As TableOperation

Parameters

entity

The entity whose contents are being inserted or merged.

Return Value

The table operation.
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.