Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
0 van 2 hebben dit beoordeeld als nuttig - Dit onderwerp beoordelen

ITableEntity.ReadEntity Method

Updated: September 21, 2012

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Populates the entity's properties from the EntityProperty data values in the properties dictionary.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)
'Gebruik
Dim instance As ITableEntity
Dim properties As IDictionary(Of String, EntityProperty)
Dim operationContext As OperationContext

instance.ReadEntity(properties, operationContext)
void ReadEntity (
	IDictionary<string,EntityProperty> properties,
	OperationContext operationContext
)

Parameters

properties

The dictionary of string property names to EntityProperty data values to de-serialize and store in this table entity instance.

operationContext

An OperationContext object used to track the execution of the operation.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.