Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueHttpResponseParsers Class

Updated: May 15, 2014

Provides a set of methods for parsing a response containing queue data from the Queue service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static class QueueHttpResponseParsers

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.Protocol.QueueHttpResponseParsers

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Weergeven:
© 2014 Microsoft