Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

OperationContext.SendingRequest Event

Updated: May 15, 2014

Occurs immediately before a request is signed.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public event EventHandler<RequestEventArgs> SendingRequest

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Weergeven:
© 2014 Microsoft