Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

CloudBlockBlob.SetMetadata Method

Updated: October 23, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Updates the blob's metadata.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)
'Gebruik
Dim instance As CloudBlockBlob
Dim accessCondition As AccessCondition
Dim options As BlobRequestOptions
Dim operationContext As OperationContext

instance.SetMetadata(accessCondition, options, operationContext)
[DoesServiceRequest] 
public void SetMetadata (
	[OptionalAttribute] AccessCondition accessCondition,
	[OptionalAttribute] BlobRequestOptions options,
	[OptionalAttribute] OperationContext operationContext
)

Parameters

accessCondition

An AccessCondition object that represents the access conditions for the blob. If null, no condition is used.

options

A BlobRequestOptions object that specifies any additional options for the request.

operationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.