Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

StorageCredentials Class

Updated: May 15, 2014

Represents a set of credentials used to authenticate access to a Windows Azure storage account.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Auth
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public sealed class StorageCredentials

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Auth.StorageCredentials

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Weergeven:
© 2014 Microsoft