Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ILocator.AccessPolicy Property

Updated: December 4, 2013

Gets the IAccessPolicy that defines this locator.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

IAccessPolicy AccessPolicy { get; }

Property Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IAccessPolicy
The IAccessPolicy that defines this locator.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2014 Microsoft