Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

IAsset.Locators Property

Updated: December 4, 2013

Gets the Locators associated with this asset.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

ReadOnlyCollection<ILocator> Locators { get; }

This collection is not modifiable. Instead a SAS locator is created from calling <see cref="M:Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.LocatorBaseCollection.CreateSasLocator(Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IAsset,Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IAccessPolicy)" />.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2014 Microsoft