Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CloudMediaContext.ParallelTransferThreadCount Property

Gets or sets the number of threads to use to for each blob transfer.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public int ParallelTransferThreadCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32

The default value is 10.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2014 Microsoft