Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TokenProvider.IsWebTokenSupported Property

Gets or sets a value that indicates whether web token is supported by this provider.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool IsWebTokenSupported { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if web token is supported by this provider; otherwise, false.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft