Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TokenProvider.CreateOAuthTokenProvider Method

Creates an OAuth (open standard for authorization) token provider.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateOAuthTokenProvider(
	IEnumerable<Uri> stsUris,
	NetworkCredential credential
)

Parameters

stsUris
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Uri>
The URIs of the Security Token Service (STS).
credential
Type: System.Net.NetworkCredential
The user credential.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The TokenProvider for returning OAuth token.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft