Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NamespaceManager.EndUpdateQueue Method

Ends an asynchronous request to update queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public QueueDescription EndUpdateQueue(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the update queue operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
A QueueDescription handle to the queue, or null if the queue does not exist in the service namespace.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft