Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NamespaceManager.EndGetQueue Method

Ends an asynchronous request to get a queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public QueueDescription EndGetQueue(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the get queue operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
A QueueDescription handle to the queue, or null if the queue does not exist in the service namespace.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft