Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NamespaceManager.EndDeleteRegistration Method

Ends an asynchronous request to delete a registration.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void EndDeleteRegistration(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the registration deletion operation.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft