Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NamespaceManager.EndCreateSubscription Method

Ends an asynchronous request to create a subscription.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public SubscriptionDescription EndCreateSubscription(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the subscription creation operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription
The SubscriptionDescription of the newly created subscription.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft