Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TopicDescription.UpdatedAt Property

Gets the time and date when the topic was updated.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime UpdatedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The time and date when the topic was updated.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft