Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TopicDescription.AccessedAt Property

Gets the time and date at which a message was last sent to the topic.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime AccessedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The time and date at which a message was last sent to the topic.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft