Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TopicClient.MessagingFactory Property

Gets or sets the messaging factory that was used in creating this TopicClient object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessagingFactory MessagingFactory { get; private set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory
The messaging factory that was used in creating this TopicClient object.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft