Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TopicClient.Create Method

Creates a new instance of TopicClient.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TopicClient Create(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft