Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

SubscriptionClient.OnEndCreateReceiver Method

Executes the end create receiver action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract MessageReceiver OnEndCreateReceiver(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the EndCreateReceiver(IAsyncResult).

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageReceiver
A newly-created MessageReceiver object.

This is a protected member of the abstract SubscriptionClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft