Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

SubscriptionClient.Name Property

Gets the name of the subscription.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string Name { get; private set; }

Property Value

Type: System.String
The name of the subscription.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft