Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

SubscriptionClient.EndPeek Method

Finishes an asynchronous peek operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage EndPeek(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous peek operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The first message in the queue.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft