Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

SqlFilter.Match Method

Specifies whether a message matches against the current SQL expression.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override bool Match(
	BrokeredMessage message
)

Parameters

message
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The BrokeredMessage.

Return Value

Type: System.Boolean
truea message matches against the current SQL expression; otherwise, false.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft