Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueDescription.SupportOrdering Property

Gets or sets a value that indicates whether the queue supports ordering.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool SupportOrdering { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the queue supports ordering; otherwise, false.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft