Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueDescription.AvailabilityStatus Property

Gets the entity availability status for the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public EntityAvailabilityStatus AvailabilityStatus { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.EntityAvailabilityStatus
The entity availability status for the queue.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft