Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueClient.Mode Property

Gets the message receive mode when processing the received message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public ReceiveMode Mode { get; private set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode
The message ReceiveMode when processing the received message.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft