Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NetMessagingTransportSettings.BatchFlushInterval Property

Gets or sets the batch flush interval.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TimeSpan BatchFlushInterval { get; set; }

Property Value

Type: System.TimeSpan
The batch flush interval.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft