Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessagingFactory.OnCreateTopicClient Method

Executes the create topic client action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual TopicClient OnCreateTopicClient(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path of the topic relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicClient
The newly created topic client.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft