Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageSession.SessionId Property

Gets or sets the message session identifier.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public virtual string SessionId { get; protected set; }

Property Value

Type: System.String
The message session identifier.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft