Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageSession.OnEndDeadLetter Method

Executes the end deadletter operation of the message receiver.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected override void OnEndDeadLetter(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to move undelivered messages to the deadletter queue.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft