Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageSender.EndSend Method

Ends an asynchronous request to send a message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void EndSend(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
A IAsyncResult that references the Send(BrokeredMessage) method.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft