Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

EntityDescription.IsReadOnly Property

Gets or sets a value that indicates whether the entity description is read-only.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
public bool IsReadOnly { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the entity description is read-only; otherwise, false.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.