Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

HttpRelayTransportBindingElementImporter Class

Maps WSDL contracts and policy assertions into Windows Azure Service Bus HttpRelayTransport bindings.

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.Description.HttpRelayTransportBindingElementImporter

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Description
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
public class HttpRelayTransportBindingElementImporter : IWsdlImportExtension, 
	IPolicyImportExtension

The HttpRelayTransportBindingElementImporter type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodHttpRelayTransportBindingElementImporterInitializes a new instance of the HttpRelayTransportBindingElementImporter class.
Top
  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top
  NameDescription
Explicit interface implemetationPrivate methodIWsdlImportExtension.BeforeImportCalled prior to importing the metadata documents associated with the HttpRelayTransport binding.
Explicit interface implemetationPrivate methodIWsdlImportExtension.ImportContractImports WSDL contract information for Windows Azure Service Bus HttpRelayTransport bindings.
Explicit interface implemetationPrivate methodIWsdlImportExtension.ImportEndpointMaps endpoints defined in WSDL into the service description.
Explicit interface implemetationPrivate methodIPolicyImportExtension.ImportPolicyImports a custom policy assertion about bindings.
Top

Windows Azure Service Bus supports only Full Trust code access security.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.