Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

WSHttpRelaySecurityElement.Message Property

Gets the security settings for the message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Configuration
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("message")]
public NonDualMessageSecurityOverRelayHttpElement Message { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Configuration.NonDualMessageSecurityOverRelayHttpElement
Returns a NonDualMessageSecurityOverRelayHttpElement that specifies the security settings for the message.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft