Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

Update Method

Updates an entry in the store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
bool Update(
	Object transactionContext,
	string type,
	string key,
	byte[] data,
	long oldVersion
)

Parameters

transactionContext
Type: System..::..Object
The transaction context object.
type
Type: System..::..String
The type of the entry.
key
Type: System..::..String
The key of the entry.
data
Type: array<System..::..Byte>[]()[][]
The updated value of the entry.
oldVersion
Type: System..::..Int64
The version of the entry. If this value is less than or equal to 0, the update occurs regardless of the version. If this value is greater than 0, then the update is only performed if the version of the entry matches the version provided.

Return Value

Type: System..::..Boolean
Returns Boolean. If the update succeeds, the return value is true. If the entry does not exist or if the version does not match, the return value is false.

Any unexpected errors should throw a ConfigStoreException exception.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.