Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

IsInitialized Method

Gets the initialization status of the configuration store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

bool IsInitialized()

Return Value

Type: System..::..Boolean
Returns true if the configuration store is initialized.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft