Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

GetStoreUtcTime Method

Obtains the current UTC time based on the clock for the configuration store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

DateTime GetStoreUtcTime(
	Object transactionContext
)

Parameters

transactionContext
Type: System..::..Object
The transaction context object.

Return Value

Type: System..::..DateTime
Returns DateTime.

If the configuration store is shared by multiple clients at different locations, every client must obtain the same time as it exists on the configuration store machine.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft