Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

GetHashCode Method

Returns the hash code for the DataCacheServerEndpoint.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public override int GetHashCode()

Return Value

Type: System..::..Int32
Returns Int32.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft