Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheSecurityMode Enumeration

Enumeration indicating whether channel security is enabled for data sent between client and server. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

'Declaratie
Public Enumeration DataCacheSecurityMode
'Gebruik
Dim instance As DataCacheSecurityMode

Member nameDescription
NoneSpecifies that no security is enabled. Applies only to the server versions of AppFabric.
TransportSpecifies that transport security is enabled. Applies only to the server versions of AppFabric.
MessageSpecifies that message security is used. This is the security mode required for AppFabric caches, which use the Access Control Service (ACS). Applies only to the server versions of AppFabric.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft