Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

DataCacheSecurity Class

Used to enable signing and/or encryption of data sent between client and server.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheSecurity

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
public class DataCacheSecurity

The DataCacheSecurity type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheSecurity()()()()Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class.
Public methodDataCacheSecurity(SecureString)Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class. Applies only to Windows Azure Shared Caching.
Public methodDataCacheSecurity(SecureString, Boolean)Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class. Applies only to Windows Azure Shared Caching.
Public methodDataCacheSecurity(DataCacheSecurityMode, DataCacheProtectionLevel)Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class, allows you to specify the DataCacheSecurityMode and DataCacheProtectionLevel for the instance. Applies only to the server versions of AppFabric.
Top
  NameDescription
Public propertyProtectionLevelThe ProtectionLevel set for the DataCacheSecurity object.
Public propertySecurityModeThe SecurityMode set for the DataCacheSecurity object.
Top
  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.