Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

DataCacheOperationDescriptor Class

Represents a notification event for operations performed against the cache, such as Add or Remove.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..BaseOperationNotification
    Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheOperationDescriptor

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
[<SerializableAttribute>]
type DataCacheOperationDescriptor =  
    class
        inherit BaseOperationNotification
    end

The DataCacheOperationDescriptor type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheOperationDescriptorCreates a new instance of the DataCacheOperationDescriptor class using the specified parameters.
Top
  NameDescription
Public propertyCacheNameName of the cache in which the operation occurred. Applies only to the server versions of AppFabric. (Inherited from BaseOperationNotification.)
Public propertyKeyReturns the Key property.
Public propertyOperationTypeThe type of the operation which caused the notification. Applies only to the server versions of AppFabric. (Inherited from BaseOperationNotification.)
Public propertyRegionNameReturns the RegionName property.
Public propertyVersionThe version of the operation which caused the notification. Applies only to the server versions of AppFabric. (Inherited from BaseOperationNotification.)
Top
  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToStringReturns the string representation of the DataCacheOperationDescriptor object. (Overrides BaseOperationNotification..::..ToString()()()().)
Top

Not supported in Windows Azure Shared Caching.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.