Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

DefaultTimeout Property

Gets the default timeout for items in the local cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)
public TimeSpan DefaultTimeout { get; }

Property Value

Type: System..::..TimeSpan
Returns TimeSpan.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.