Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Equality Operator

Indicates whether the two DataCacheItemVersion objects are equal.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public static bool operator ==(
	DataCacheItemVersion left,
	DataCacheItemVersion right
)

Parameters

left
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItemVersion
The first object to compare.
right
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItemVersion
The second object to compare.

Return Value

Type: System..::..Boolean
True if the two specified objects are equal; otherwise, false.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft