Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ToString Method

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Creates a string representation of the DataCacheItem object.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public override string ToString()

Return Value

Type: System..::..String
Returns String.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft