Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ExtensionTimeout Property

The amount of time to extend the object lifetime on each access.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public TimeSpan ExtensionTimeout { get; }

Property Value

Type: System..::..TimeSpan
Returns TimeSpan.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft