Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

DataCacheException Class

Used for cache-related exceptions.

System..::..Object
  System..::..Exception
    Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheException

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
[<SerializableAttribute>]
type DataCacheException = 
  class
    inherit Exception
    interface ISerializable
  end

The DataCacheException type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheException()()()()Initializes a new instance of the DataCacheException class.
Public methodDataCacheException(String)Initializes a new instance of the DataCacheException class; allows you to provide a message with the exception.
Protected methodDataCacheException(SerializationInfo, StreamingContext)Initializes a new instance of the DataCacheException class; allows you to provide serialization information with the exception.
Public methodDataCacheException(String, Exception)Initializes a new instance of the DataCacheException class; allows you to provide a message and another exception with the exception.
Top
  NameDescription
Public propertyData (Inherited from Exception.)
Public propertyErrorCodeThe integer used to identify the type of exception encountered.
Public propertyHelpLinkA link to help for the exception. (Overrides Exception..::..HelpLink.)
Public propertyHResult (Inherited from Exception.)
Public propertyInnerException (Inherited from Exception.)
Public propertyMessageThe description of the exception encountered. (Overrides Exception..::..Message.)
Public propertySource (Inherited from Exception.)
Public propertyStackTrace (Inherited from Exception.)
Public propertySubStatusThe DataCacheErrorSubstatus of the exception encountered.
Public propertyTargetSite (Inherited from Exception.)
Public propertyTrackingIdThe tracking identifier related to the exception. Only valid if tracing is enabled.
Top
  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetBaseException (Inherited from Exception.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetObjectDataThe interface that is used for serialization. (Overrides Exception..::..GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext).)
Public methodGetType (Inherited from Exception.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Exception.)
Top
  NameDescription
Protected eventSerializeObjectState (Inherited from Exception.)
Top

The ErrorCode property is an integer that corresponds to one of the error code constants in the DataCacheErrorCode class. The SubStatus property is an integer that corresponds to one of the sub-status constants in the DataCacheErrorSubStatus class. For more information on how to handle exceptions, see Handling Errors (AppFabric Cache Client).

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.