Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TrackingId Property

The tracking identifier related to the exception. Only valid if tracing is enabled.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public Guid TrackingId { get; internal set; }

Property Value

Type: System..::..Guid
Returns Guid.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft