Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ErrorCode Property

The integer used to identify the type of exception encountered.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public int ErrorCode { get; }

Property Value

Type: System..::..Int32
An Int32 specifying the type of exception encountered.

This error code corresponds to an error code constant in the DataCacheErrorCode class.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft