Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CacheAdminStatsIncorrect Field

The returned status information might be incorrect, because one or more cache hosts could not be reached.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminStatsIncorrect

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft